11 พฤษภาคม 2563 เดินหน้าเขื่อนคลองเปรมประชากร ถนนแจ้งวัฒนะ-เทศบาลสงเคราะห์

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1841051

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กล่าวความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรว่า หลังจาก กทม.ได้ก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงจากคลองบ้านใหม่ ถึงบริเวณหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ความยาวประมาณ 581 เมตร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62 ขณะนี้ สนน. ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 เพื่อก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมในช่วงถัดไปจาก ถนนแจ้งวัฒนะ-ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง โดยคาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือน มิ.ย.นี้ และเริ่มก่อสร้างได้ในเดือน ก.ค. 2563 ส่วนช่วงจากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา ความยาวประมาณ 5 กม. และช่วงจากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ ความยาวประมาณ 10 กม. อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณปี 2564

นายณรงค์กล่าวอีกว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรจะดำเนินการไปพร้อมกับโครงการก่อสร้างระบบรวมรวมน้ำเสีย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลอง โดยการรื้อย้ายบ้านรุกล้ำเดิมและวางผังจัดระเบียบที่อยู่อาศัยใหม่ โดยการก่อสร้างบ้านมั่นคงแบบบ้าน 1-2 ชั้น ขนาด 4×7 เมตร หรือขนาด 5×5 เมตร พร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ.