11 พฤศจิกายน 2565 เมื่อมินิมอลโคจรมาพบความยั่งยืน จุดร่วมรักษ์โลกรับมือวิกฤติสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://www.springnews.co.th/keep-the-world/energy/832074

ปรัญชา มินิมอลลิสม์ หรือ แนวคิด ‘น้อยแต่มาก’ ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการบริโภค ตัดสินใจเลือกอย่างฉลาด และกระจายทรัพยากรอย่างเท่าเทียมการใช้วิถีชีวิตอย่างยั่งยืนมีหลักการสำคัญ 3 ข้อคือ 1. การใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด 2.การลดการสร้างขยะของเสีย และ 3. การใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม

  ในทุกๆ การตัดสินใจจะผ่านการตรวจสอบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อโลกมากขึ้น เช่น การเลือกซื้อเสื้อผ้า ที่คำนึงถึงการใช้วัสดุที่ยั่งยืน คงทน มาจากแหล่งผลิตที่ออแกนิค หรือการเดินทางที่เลือกใช้วิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟลดการปล่อยก๊าซคาร์บอกไดออกไซด์

  ความเรียบง่ายแบบ Minimalism ช่วยสร้างไลฟ์สไตล์ไม่เน้นการบริโภคและยั่งยืน ซึ่งดีต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทุกสิ่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสร้างขยะขึ้นใหม่รู้จักการหาคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ ดูแลรักษาอย่างดีให้สามารถใช้งานได้นานที่สุด มีสติก่อนการซื้อและทิ้งขว้างเพื่อปกป้องโลกด้วยกัน