11 พฤศจิกายน 2564 เปิดภาพหาดูยาก เสือโคร่งกลางป่าอุทยานแห่งชาติบางลาง ชี้วัดความสมบูรณ์ระบบนิเวศ

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/news/463299/

เพจของอุทยานแห่งชาติบางลาง ชื่อ “ป่าลั่นความจริง” เผยแพร่ภาพเสือโคร่งเดินอยู่ในป่า ซึ่งเป็นภาพจากกล้องบันทึกภาพถ่ายสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติบางลาง จ.ยะลา เผยภาพกล้องบันทึกภาพถ่ายสัตว์ป่า พบเสือโคร่งในพื้นที่ สะท้อนความสมบูรณ์ของป่า และการทำงานที่เข้มข้นของเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เฝ้าระวังภัยคุกคามสัตว์ป่า ซึ่งการพบเสือโคร่งดังกล่าว เป็นตอกย้ำการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งเรื่องการเฝ้าระวังไม่ให้มีการไล่ล่า และการดูแลพื้นที่ป่า ทำให้ประชากรเสือในพื้นที่มีความสมบูรณ์ และปลอดภัยจากภัยคุกคามต่าง ๆ อุทยานแห่งชาติบางลาง ครอบคลุมพื้นที่ อ.บันนังสตา อ.ธารโต และ อ.เบตง มีเนื้อที่ 163,125 ไร่ มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น แหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี คลองโต๊ะโมะ คลองฮาลา และคลองบ้านเจ็ด เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหายากหลายชนิด โดยพื้นที่อุทยานแห่งชาติบางส่วน ครอบคลุมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา