11 พฤศจิกายน 2564 จีน-สหรัฐอเมริกาทำเซอร์ไพรส์ ประกาศเพิ่มความร่วมมือแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2239730

จีนกับสหรัฐอเมริกาออกมาให้สัญญาร่วมกันซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ที่การประชุมสมัชชาประเทศภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ในเมืองกลาสโกว์ ของสกอตแลนด์ว่า ทั้ง 2 ฝ่ายจะเพิ่มความร่วมมือในการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศตลอดช่วงทศวรรษหน้า นายเซี่ย เจิ้น หัว หัวหน้าทีมเจรจาด้านสภาพอากาศของจีนกกล่าวว่า ในเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีการเห็นชอบร่วมกันมากกว่าเห็นต่างระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ขณะที่นายจอห์น แคร์รี ทูตสภาพอากาศของสหรัฐอเมริกากล่าวว่า สหรัฐอเมริกา กับจีนยังมีความเห็นต่าง แต่เรื่องสภาพภูมิอากาศ ความร่วมมือเท่านั้นที่จะทำให้เรื่องนี้ให้สำเร็จได้ จีนกับสหรัฐอเมริการะบุว่า ทั้งสองฝ่ายจะย้ำฉันทามติที่จะทำงานร่วมกันอีกครั้ง เพื่อบรรลุเป้าหมายในการรักษาระดับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งกำหนดไว้ในความตกลงปารีส และจะยกระดับความพยายามในการลดช่องว่างอย่างมีนัยสำคัญ ที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์ย้ำมาตลอดว่า การจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส จะช่วยให้มนุษยชาติหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยในปี 2558 ผู้นำโลกให้คำมั่นร่วมกันว่าจะพยายามรักษาอุณหภูมิไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5-2 องศาเซลเซียส ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่การประชุม COP26 นานาชาติมีการตกลงร่วมกันใหม่ ๆ หลายอย่าง ตั้งแต่การจำกัดการปล่อยก๊าซมีเทน เปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาด และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ แต่จีนปฏิเสธไม่เข้าร่วมในข้อตกลงลดการปล่อยมีเทน ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกตัวร้าย แม้เกือบ 100 ประเทศทั่วโลกจะร่วมลงนาม โดยจีนระบุว่า จะออกแผนการแก้ปัญหามีเทนด้วยตัวเอง