11 ธันวาคม 2565 “เทรนด์ภาษีพลาสติก”โอกาสตลาดบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก”

ที่มา : bangkokbiznews.com/environment/1042241

เมื่อภาษีและการรักษาสิ่งแวดล้อมกำลังมาบรรจบพบเจอกัน เหมือนคู่ต่างที่ไม่มีใครอยากให้พบกัน แต่ในเมื่อสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหาใหญ่และเร่งด่วน ตัวช่วยอย่าง “ภาษี“ คือ เครื่องมือสำคัญที่ต้องนำมาใช้ภาษีพลาสติกเพื่อลดขยะ จึงเป็นเทรนด์ที่ต้องสนใจ

  ในหลายประเทศทั่วโลกได้ออกมาตรการลดขยะพลาสติก และการรณรงค์รีไซเคิลขยะเพื่อลดขยะพลาสติกในทะเล และลดมลภาวะจากขยะล้นเมือง

  ส่วนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปัจจุบันที่ก้าวหน้า ก่อให้เกิดงานวิจัยเรื่องบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเป็นจำนวนมาก เช่น บรรจุภัณฑ์บริโภคได้ (edible packaging) ผลิตจากสาหร่ายสีน้ำตาล กับสารประกอบแคลเซียม ใช้สำหรับน้ำเปล่า หรือน้ำหวาน ทดแทนขวดและแก้วพลาสติก เป็นต้น

  ความพยายามเพื่อรักษ์โลกและการทำให้ธุรกิจและอาชีพยั่งยืนกำลังเป็นเรื่องเดียวกัน
ที่หากร้อยเรียงอย่างเหมาะสมและจริงจัง กฎระเบียบใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นก็เป็นแค่เงื่อนไขที่มีไว้สำหรับผู้ที่ไม่รู้จักปรับตัว