11 ธันวาคม 2562 เก็บเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/foreign/1722205

พลังงานไฮโดรเจนเป็นหนึ่งในสิ่งที่ให้บริการด้านพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดที่สุดจากธรรมชาติ แต่กระบวนการสกัดไฮโดรเจนในปัจจุบันนั้น การใช้งานเมทานอลอาจต้องทำในสภาวะที่รุนแรงด้วยอุณหภูมิความร้อนสูงกว่า 200 องศาเซลเซียส และความดันสูงประมาณ 25 ถึง 50 บาร์ ซึ่งอาจส่งผล ให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมา

เมื่อเร็วๆนี้มีงานวิจัยใหม่นำโดย ดร.กัวฮวา เจี๋ย จากมหาวิทยาลัยเคอร์ติน ในออสเตรเลีย เผยถึงการวิเคราะห์สำรวจการใช้เมทานอลให้เป็นแหล่งเก็บเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ซึ่งเชื่อว่านี่จะเป็นทางเลือกพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถสกัดกั้นการสร้างแหล่งพลังงานมลพิษได้แบบหมดจด การวิจัยนี้เผยถึงกลยุทธ์ในการแยกไฮโดรเจนจากเมทานอล โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสลายเมทานอลที่อุณหภูมิห้องและภายใต้ แรงดันปกติโดยใช้แผนนาโนโมลิบดินัม ไดซัล-ไฟต์ (MoS2) ซึ่งอนุภาคนาโนโมลิบดินัม-ไดซัลไฟต์จะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยใช้แสงอาทิตย์เพื่อแยกไฮโดรเจนออกจากสารประกอบเมทานอล

นักวิจัยเผยว่า เมื่อแยกไฮโดรเจนออกมาแล้วก็สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจนได้ แสดงว่าเมทานอลมีศักยภาพในการเป็นแหล่งกักเก็บเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและเป็นกระบวนการสกัดทรัพยากรหมุนเวียนที่สามารถทำได้อย่างสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.