11 ธันวาคม 2562 สถานที่ทำศพให้เป็นปุ๋ยมนุษย์แห่งแรกของโลก เตรียมเปิดให้บริการในปี 2021

ที่มา : https://www.bbc.com/thai/features-50727485

“รีคอมโพส” (Recompose) สถานที่รับทำศพแนวใหม่ ซึ่งใช้วิธีปล่อยให้ร่างผู้วายชนม์ย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติแทนที่จะฝังหรือเผา ประกาศเตรียมจะเปิดให้บริการเป็นแห่งแรกของโลกในอีกราวหนึ่งปีข้างหน้า หลังจากรัฐวอชิงตันของสหรัฐฯ ผ่านกฎหมายอนุญาตให้ใช้วิธีนี้ในการจัดการศพได้

ข้อกฎหมายข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมปีหน้า (2020) และเปิดทางให้บริษัทของนางแคทรินา สเปด ผู้บริหาร “รีคอมโพส” ซึ่งถือเป็นกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ สามารถจะเริ่มให้บริการรับทำศพด้วยการหมักให้เป็นปุ๋ยมนุษย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากที่เธอตระเตรียมการมาก่อนหน้านั้นแล้วหลายปี

สถานรับทำศพแบบพิเศษนี้จะตั้งอยู่ที่นครซีแอตเทิลของสหรัฐฯ โดยจะให้บริการหมักซากศพให้ย่อยสลายกลายเป็นดินปุ๋ยชั้นดี เหมาะสำหรับนำไปทำสวนและเพาะปลูก ซึ่งทางบริษัทรีคอมโพสเรียกกระบวนการดังกล่าวว่า “การประกอบสร้างใหม่” (Recomposition) และ “การลดรูปแบบอินทรีย์ตามธรรมชาติ” (Natural organic reduction)

ก่อนนำศพเข้าเก็บในช่องรูปหกเหลี่ยมที่สร้างให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ จะมีการกลบร่างของผู้เสียชีวิตด้วยเศษไม้สับเป็นชิ้นเล็ก ๆ ในสภาพที่ปล่อยให้อากาศผ่านได้สะดวก เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเติบโตของจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในการนี้

เมื่อครบกำหนดที่ร่างผู้ตายได้ย่อยสลายลงอย่างสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่ากินเวลาประมาณ 30 วัน ญาติมิตรจะสามารถนำดินปุ๋ยทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้จากการหมักศพไปใช้ปลูกต้นไม้และทำสวนได้ โดยจะมีดินปุ๋ยเกิดขึ้นราว 1 ลูกบาศก์เมตรต่อการย่อยสลายศพ 1 ร่าง และหากยังมีดินที่เหลือหลังจากมอบให้ญาติมิตรของผู้ตายอยู่อีก ทางบริษัทจะนำไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไป

วิธีการทำศพแบบนี้นับว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการฉีดน้ำยาให้ศพแล้วใส่โลงฝังดิน หรือวิธีฌาปนกิจที่ต้องมีการเผาไหม้สิ้นเปลืองพลังงาน ทั้งยังปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณมหาศาล

ทางบริษัทประมาณการว่าผู้ใช้บริการย่อยสลายศพแบบธรรมชาติ 1 ราย จะช่วยตัดลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนลงได้ถึง 1 ตัน โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายราว 5,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 167,000 บาท “นอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว เรายังสามารถผลิตดินที่อุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้ดีอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าและทำให้พิธีศพมีความหมายยิ่งขึ้น” ผู้บริหาร “รีคอมโพส” กล่าว