11 ธันวาคม 2562 ทำสวนสาธารณะใหม่ 2 ไร่ในซอยวิภาวดี 18 แยก 3

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1723561

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เปิดเผยว่า กทม. ได้ดำเนินโครงการ Green Bangkok 2030 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวโดยใช้เวลาเดินเพียง 5 นาที ตามมาตรฐานองค์การสหประชาชาติ (UN) โดยขณะนี้พบว่ามีพื้นที่สาธารณะมีเนื้อที่ทั้งหมด 2 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ที่บริเวณซอยวิภาวดี 18 แยก 3 เขตจตุจักร ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ยกพื้นที่ให้ กทม.จัดทำเป็นสวนสาธารณะของชุมชน ขณะนี้อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็น 1 ใน 9 พื้นที่นำร่องโครงการ ซึ่งตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ 10,000 ไร่ ภายในปี 2030 ล่าสุดได้มอบหมายให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) ไปหารือกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กรมธนารักษ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นต้น เพื่อหาพื้นที่ว่างเปล่า ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ.