11 ธันวาคม 2562 กทม.รณรงค์ลดถุงพลาสติกต่อเนื่อง มกราคม 63 ตลาด กทม.ลดใช้ถุงหูหิ้ว

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1723556

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมผู้ค้าปลีกไทยมีมติสนับสนุนแคมเปญ “Everyday Say No to Plastic Bags” งดให้ ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.63 เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในประเทศไทยอย่างยั่งยืนนั้น กทม.ได้ร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนมาตรการลดการใช้พลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม โดย

1.สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “วน” โดยรับบริจาค พลาสติกชนิดอ่อน เช่น ถุงหูหิ้ว พลาสติกกันกระแทก มารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกแล้วนำไปผลิตเป็นถุงใช้ซ้ำ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อม

2.สำนักอนามัย กทม. ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง เปลี่ยนถุงใส่ยาเป็นถุงกระดาษ ยกเลิกการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติก พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยาด้วย 3.สำนักการแพทย์ ดำเนินโครงการ “กทม.ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม” ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 โดยรณรงค์ให้โรงพยาบาล และส่วนราชการในสังกัด ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

นอกจากนี้ ในส่วนของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครได้ประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ค้าในตลาดให้ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตลอดจนกำหนดเป้าหมายการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วของแต่ละตลาด คาดจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือน ม.ค.2563 เป็นต้นไปล่าสุด