11 ตุลาคม 2564 เต่าทะเลขึ้นวางไข่ชายหาดบ่อดานรังที่ 3

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/607986

นายประถม รัสมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เปิดเผยว่า​ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงาว่า พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล บริเวณชายหาดบ่อดาน  เจ้าหน้าที่ประสานนักวิชาการจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และเข้าตรวจสอบ พบร่องรอยเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ วัดความกว้างพายคู่หน้าได้ 80 ซม. ความกว้างอก 30 ซม.  ขุดหาจนพบไข่เต่าที่ระดับความลึก 60 ซม. วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไข่ได้ 4 ซม. ตำแหน่งวางไข่อยู่ในแนวน้ำทะเลท่วมไม่ถึง จึงกลบหลุม และทำคอก เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากสัตว์ต่าง ๆ  เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุชนิดของเต่าทะเลได้  

การวางไข่ของเต่าทะเลช่วงฤดูกาลวางไข่ตั้งแต่เดือน ก.ย.-ต.ค. 2564 นี้ มีรายงานพบเต่าทะเละเลขึ้นมาวางไข่แล้วจำนวน 3 รัง ซึ่งเป็นเต่าตนุ 2 รัง และรังล่าสุดยังไม่ทราบชนิด โดยทั้ง 3 รัง อยู่ในบริเวณชายหาดบ้านบ่อดาน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ในฤดูกาลวางไข่ในปี 63 ที่ผ่านมา