11 ตุลาคม 2564 ชาวจีน 120,000 ชีวิตอพยพหนีน้ำท่วมใหญ่ในมณฑลซานซี

ที่มา:

https://www.naewna.com/inter/607989

สำนักการจัดการเหตุฉุกเฉินมณฑลซานซีทางตอนเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดเผยว่า ผู้อยู่อาศัยมากกว่า 120,000 คน จำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่ชั่วคราว หลังเผชิญฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมในมณฑล เหตุน้ำท่วมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้อาศัย 1.76 ล้านคนใน 76 เขต อำเภอ และเมืองของมณฑลซานซี ทั้งยังสร้างความเสียหายแก่พืชผลกว่า 1.1 ล้านไร่ และมีบ้านเรือนพังทลายอีกมากกว่า 17,000 หลัง

ทั้งนี้ สำนักการจัดการเหตุฉุกเฉินในหลากหลายระดับช่วยกันจัดสรรเต็นท์ 4,000 หลัง เตียงพับ 3,200 เตียง รวมถึงเสื้อผ้าฝ้ายและผ้าห่ม เพื่อช่วยบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น