11 ตุลาคม 2563 เมืองเลยอากาศหนาวแล้ว ชาวบ้านนั่งล้อมวงผิงไฟ

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/content/58190

สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเลย โดยภาพรวมในขณะนี้อากาศเริ่มเย็นลง ลมหนาวในช่วงเช้าเริ่มเข้ามาทำให้ชาวบ้านที่บ้านบุ่ง ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เริ่มนั่งล้อมวงผิงไฟแก้หนาวมาทำกิจกรรมในตอนเช้า ทำอาหารที่รอบกองไฟ เพื่อรับอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งอุณหภูมิในขณะนี้ลดลง 1-2 องศา เช้าวันนี้วัดได้ที่ 16-17 องศา