11 กุมภาพันธ์ 2567 CAL Forum #3 สานต่อภารกิจ ลุยแก้กฎหมายสู่เป้า ‘ลดโลกร้อน’

เวที CAL Forum รุ่น 3 สู่เป้าหมายลดโลกร้อนพิชิต "Net Zero"

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ (https://www.bangkokbiznews.com/environment/1112254)

เวที CAL Forum รุ่น 3 สู่เป้าหมายลดโลกร้อนพิชิต “Net Zero” สานต่อภารกิจรุ่นสู่รุ่น เร่งกระบวนการปรับแก้กฎหมายช่วยโลกให้ดีขึ้น ลดสัดส่วนฟอสซิล เพิ่มพลังงานสะอาด เดินหน้านโยบายสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ภายใต้ราคาที่เป็นธรรม ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม “องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. (TGO)..โดยสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA) จัดเวทีผู้นำ “Climate Action Leaders Forum รุ่น 3” หรือ CAL Forum #3 ครั้งที่ 1 จำนวน 69 ท่าน จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สื่อมวลชน และองค์กรอิสระร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ โดยเฉพาะการเปลี่ยแปลบงสภาพภูมิอากาศ การกีดกัน
ทางการค้า สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รักษาระดับราคา และดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

           นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กล่าวว่า โครงการ CAL Forum เป็นการรวมตัวของผู้นำภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน รวมถึงเอ็นจีโอ ต่าง ๆ ที่มีบริบทและ DNA เดียวกันถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากรทั่วโลก “ที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์มาแล้ว 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วม 49 ท่าน รุ่นที่ 2 มีจำนวน 63 ท่าน ส่วนรุ่นที่ 3 นี้มีจำนวน 69 ท่าน” อย่างไรก็ตาม จากการที่ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลก หากย้อนกลับไปเวที่ COP 26 ได้เริ่มมีความจริงจังในเรื่องนี้ที่เข้มข้นขึ้น และประเทศไทยก็ได้ปรับเป้าหมาย Carbon Neutrality หรือความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี 2550 และ เป้าหมาย Net zero emissions หรือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ปี 2065 เพื่อสอดรับกับทั่วโลก ทั้งนี้ ประเทศไทยจะต้องดำเนินการหลายอย่างทั้งในเรื่องของกฎหมาย กระบวนการ ที่ภาครัฐต้องปรับปรุง กระทรวงพลังงานได้ปรับแผนพลังงานชาติ ซึ่งสิ่งสำคัญคือเรื่องของกฎหมายเมื่อขยับเข้ามาเวที COP 27 มีวิวัฒนาการต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในช่วงการ CAL Forum#2 มีเรื่องของการเงินการลงทุน และการค้าข้ามพรมแดนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น พอมารุ่นที่ 3 มีการจัดเวที COP 28 ที่ต้องสร้างประสิทธิภาพการใช้พลังานในรูปแบบพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเป็น 3 เท่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นผลลัพธ์ของการประชุมทั่วโลก

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content