11 กุมภาพันธ์ 2563 เช้านี้ค่าฝุ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดลง แต่ยังเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีส้ม 5 พื้นที่ ขณะที่ภาคเหนือค่าฝุ่นลดลงเกือบทุกพื้นที่

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200211092537109

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์
ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ระหว่าง 36 – 61 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาพรวมปริมาณฝุ่นละอองลดลงในหลายพื้นที่จากเมื่อวานนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
ในระดับสีส้ม 5 พื้นที่ คือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  ริมถนนลาดพร้าว 
ซอยลาดพร้าว 95 เขตวังทองหลาง  ริมถนนพระราม 3 เขตยานนาวา  ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และแขวงคลองเตย เขตคลองเตย เนื่องจากมีลมพัดต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 14.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ฝุ่นละอองกระจายตัวได้ดี และไม่เกิดการสะสม แม้สภาพการจราจรหนาแน่นในบางเส้นทาง แต่เคลื่อนตัวได้ดี โดยอยากให้ประชาชนหลีกเลี่ยงไปใช้รถโดยสารสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนบุคคลช่วงวิกฤติฝุ่นละออง

ขณะที่สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัดวันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2563 คุณภาพอากาศมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ระหว่าง 27 – 63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ภาพรวมแนวโน้มค่าฝุ่นละอองลดลงเกือบทุกพื้นที่จากเมื่อวานนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2563 โดยค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับสีส้มลดลงเหลือ 2 พื้นที่ โดยยังพบปัญหาไฟป่าหมอกควันที่เกิดจากการเผาในที่โล่งอยู่ จึงขอความร่วมมือประชาชน งดเผาเชื้อเพลิงทั้งในที่โล่งและในป่า หากพบเห็นการเผาหรือเกิดไฟป่าโปรดแจ้งสายด่วน 1362