11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม ยืนยันการผันน้ำลุ่มแม่กลองสนับสนุนลุ่มเจ้าพระยาเป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ำประจำปี

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200211120443189

นายสุรชัย  นำนาผล  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวการผันน้ำสนับสนุนลุ่มเจ้าพระยา 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนั้น โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ขอชี้แจงเกษตรกรในพื้นที่ จ. สมุทรสงคราม ในทางวิศวกรรมอาคารชลประทานที่ควบคุมการบริหารจัดการตามแนวเส้นทางการผันน้ำไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากศักยภาพของอาคารชลประทานแนวเส้นทางผันน้ำสามารถระบายน้ำสนับสนุนได้สูงสุดเพียง 1,000  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยแผนบริหารจัดการประจำปี 2563 กำหนดไว้เพียง 800  ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือน ม.ค. – เดือนมิ.ย. 63 จำนวน  500 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนก.ค. – ธ.ค. 63 จำนวน 300 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำจืดเพื่อกิจกรรมต่างๆ รวมถึงประชาชนชาว จ. สมุทรสงครามลดความกังวลใจในประเด็นดังกล่าว