11 กุมภาพันธ์ 2563 นักวิทย์เผย ‘เพนกวินชินสแตรป’ ลดลงกว่าครึ่ง เร่งหาข้อสรุปสนธิสัญญาทะเลหลวง

ที่มา: https://www.prachachat.net/world-news/news-420057

สำนักข่าวอัลจาซีร่ารายงานอ้างอิงผลการสำรวจของทีมนักวิทยาศาสตร์ของกรีนพีซซึ่งทำการสำรวจจำนวน “เพนกวินชินสแตรป” บริเวณแอนตาร์กติกา โดยพบว่า จำนวนเพนกวินสายพันธ์ดังกล่าวลดลงมากกว่าร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับการสำรวจก่อนหน้านี้เมื่อปี 1971 ทั้งนี้ ทีมนักวิยาศาสตร์ทำการสำรวจบริเวณเกาะช้าง (Elephant Island) ซึ่งเป็นเกาะนอกชายฝั่งแอนตาร์กติกาทางตะวันตกเฉียงเหนือ และเป็นแหล่งที่อยู่สำคัญของเพนกวินชินสแตรป โดยทีมสำรวจระบุว่า จำนวนคู่ผสมพันธ์ของเพนกวินชนิดนี้เหลือเพียง 52,786 คู่เท่านั้น ซึ่งลดลงจากเมื่อปี 1971 ที่มีจำนวนถึง 122,550 คู่

“ฮีธเธอร์ เจ ลินช์” รองศาสตราจารย์ด้านวิชานิเวศน์วิทยา จากมหาวิทยาลัยสโตนี่ บรู๊กส์ ในนิวยอร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกของทีมสำรวจ กล่าวว่า “จำนวนที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้ถึงระบบนิเวศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปมากจากเมื่อ 50 ปี ก่อน” ขณะที่หลายฝ่ายมองว่าพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เป็นการคุกคามสิ่งมีชีวิตมหาสมุทรเช่นกัน โดยนักรณรงค์ทั่วโลกได้มีการก่อสร้างประติมากรรมน้ำแข็งรูปเพนกวินตามเมืองหลวงต่างๆ ทั่วโลก เช่น ลอนดอน โซล และบัวโนสไอเรส เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งหาข้อสรุปในสนธิสัญญาทะเลหลวง ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งจะกำหนดพื้นที่ปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสิ่งมีชีวิตมหาสมุทรจากการคุกคามของมนุษย์

“ฟริดา เบงกท์สัน” นักรณรงค์จากกรีนพีซ ระบุว่า “รัฐบาลทั่วโลกควรเร่งหาทางสรุปสนธิสัญญาทะเลหลวงภายในปีนี้ เพื่อกำหนดเขตปลอดภัยเพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิตทะเลจากการคุกคามของมนุษย์และเป็นพื้นที่สำหรับสัตว์เหล่านี้เพื่อปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก” ทั้งนี้ รัฐบาลทั่วโลกจะมีการหารือเพื่อหาข้อสรุปในสนธิสัญญาทะเลหลวงในเดือน มี.ค. 2020 ซึ่งสนธิสัญญาดังกล่าวตั้งเป้าว่าจะกำหนดพื้นที่ปลอดภัยซึ่งครอบคลุมพื้นที่มหาสมุทรร้อยละ 30 ทั่วโลก ภายในปี 2030