11 กันยายน 2565 จีนพบ “แร่ชนิดใหม่”

ที่มา : https://mgronline.com/china/detail/9650000086947

องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีน และสำนักงานพลังงานปรมาณูแห่งประเทศจีน ร่วมประกาศว่าคณะนักวิทยาศาสตร์จีนได้ค้นพบแร่ธาตุชนิดใหม่จากดวงจันทร์ ผ่านการวิจัยตัวอย่างจากดวงจันทร์ที่เก็บโดยภารกิจฉางเอ๋อ-5 (Chang’e-5) ของจีน แร่ดังกล่าวเป็นแร่ชนิดใหม่ที่จีนค้นพบจากดวงจันทร์ครั้งแรก และเป็นแร่ชนิดที่ 6 ที่มนุษย์ค้นพบ โดยการค้นพบครั้งใหม่นี้ทำให้จีนเป็นประเทศที่ 3 ของโลกที่ค้นพบแร่ชนิดใหม่จากดวงจันทร์

แร่ชนิดใหมีชื่อว่าฉางเอ๋อไซต์-(วาย) (Changesite-(Y)) เป็นผลึกที่เรียงเป็นแนวโปร่งใสไร้สีสัน โดยถูกค้นพบจากการวิเคราะห์อนุภาคหินบะซอลต์จากดวงจันทร์ของทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยธรณีวิทยายูเรเนียมปักกิ่ง ซึ่งอยู่ในเครือของบริษัทนิวเคลียร์แห่งชาติจีน ทั้งนี้ คณะกรรมการว่าด้วยแร่ธาตุใหม่ การตั้งชื่อ และการจำแนกประเภทของสมาคมแร่วิทยานานาชาติ ได้อนุมัติให้ฉางเอ๋อไซต์-(วาย) เป็นแร่ชนิดใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว