11 กันยายน 2564 จีนขึ้นทะเบียน พืชป่าคุ้มครองฯ คราวเดียว 455 ชนิด

ที่มา : https://mgronline.com/china/detail/9640000089421

ไชน่าเดลี รายงาน จีนขึ้นทะเบียนเพิ่มรายชื่อพันธุ์พืชป่าภายใต้การคุ้มครองของรัฐ โดยองค์การบริหารป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งชาติกับกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทได้ร่วมกันเผยแพร่ รายชื่อพืชป่าที่ได้รับความคุ้มครองอยู่ในรายการใหม่ มีทั้งหมด 455 ชนิด สกุลพืชต้นสน Qiaojia และ taxus ที่อยู่ในลำดับความคุ้มครองสูงสุด มี 54 ชนิด นขณะที่อีก 401 ชนิดเป็น Fritillaria และ Danxia Orchid นับเป็นการปรับเพิ่มรายชื่อชนิดพืชคุ้มครองครั้งใหญ่ครั้งแรกนับตั้งแต่มีการเผยแพร่รายชื่อในปี 2542 เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนหน้า มีการเพิ่มสายพันธุ์ใหม่ 268 สายพันธุ์ หลายชนิดอยู่ในตระกูลกล้วยไม้ ขณะที่ พืชราว 35 ชนิด ก็ได้ถูกลบออกจากรายการเดิม สาเหตุหลักมาจากการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพของจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จนพ้นสถานะเสี่ยงสูญพันธุ์แล้ว