11 กันยายน 2563 บริษัทเดินเรือญี่ปุ่นเตรียมจ่ายเงินฟื้นฟูให้ประเทศมอริเชียส

ที่มา: https://tna.mcot.net/world-535511

มิตซุย โอเอสเค ไลนส์ ระบุในแถลงการณ์ว่า บริษัทได้วางแผนจ่ายเงินสนับสนุนราว ๑,๐๐๐ ล้านเยน เพื่อสนับสนุนมาตรการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล รวมถึงโครงการปกป้องปะการัง และป่าชายเลนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะผู้เชี่ยวชาญ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหลายแห่ง และการจัดตั้งกองทุนเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า จำนวนเงินที่มิตซุย โอเอสเค ไลนส์สัญญาว่าจะจ่ายให้มีมูลค่าเพียงพอกับที่รัฐบาลมอริเชียสได้เรียกร้องค่าเสียหายจากความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือไม่ ด้านนายโทชิมิตสึ โมเตกิ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่นยังคงสนับสนุนความพยายามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของประเทศมอริเชียสต่อไป ทางการมอริเชียสยังคงอยู่ในระหว่างดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น