11 กันยายน 2563 กราฟฟิตี้คริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดในอังกฤษ

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1927515

เมื่อนึกถึงภาพกราฟฟิตี้ หลายคนก็อาจมีมุมมองต่อการขีดเขียนหรือพ่นสีบนผนังบนกำแพงในแบบแตกต่างกันไป บางคนก็มองว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินสาธารณะสร้างความเลอะเทอะเปรอะเปื้อน แต่บางคนก็มองว่า กราฟฟิตี้เป็นศิลปะที่มีคุณค่าทางสังคม สะท้อนแนวคิดบางอย่างของศิลปินที่สร้างงานขึ้นมา จริงๆ แล้วภาพกราฟฟิตี้ดูจะเกิดขึ้นมานานนับพันปี โดยเฉพาะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา หลังจากนักโบราณคดีที่ทำงานขุดค้นวิจัยในพื้นที่แหล่งโบราณคดีวินโดลันดา (Vindolanda) เป็นป้อมปราการของโรมันโบราณ ในมณฑลนอร์ทัมเบอร์แลนด์ ของอังกฤษ ขุดพบหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับกราฟฟิตี้ในยุคอดีต โดยพบใกล้ๆ กำแพงเฮเดรียน นั่นก็คือ ถ้วยหล่อด้วยตะกั่วสำหรับใช้ในงานพิธีทางศาสนาคริสต์ ถ้วยดังกล่าวแตกออกเป็น ๑๔ ชิ้น มีอายุ ๑,๔๐๐ ปีและเต็มไปด้วยลวดลายสัญลักษณ์ทางศาสนา นักโบราณคดีเผยว่า ๑,๔๐๐ ปีก่อนผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้วินโดลันดาจารึกถ้วยเป็นรูปไม้กางเขนเทวดา และสัญลักษณ์อื่นๆ ของคริสเตียน จัดเป็นตัวอย่างกราฟฟิตี้ของชาวคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบในสหราชอาณาจักร การค้นพบนี้จะช่วยให้นักวิจัยเข้าใจแหล่งชุมชนโบราณว่า คนสมัยก่อนนั้นอยู่รอดได้อย่างไรจากการล่มสลายของโรมันบริเตน อีกทั้งเชื่อว่า จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ที่แผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคนี้