11 กรกฎาคม 2565 ทะเลบ้านพอดเดือด ผู้นำท้องถิ่น-ชาวบ้านรวมตัวคัดค้านนำพื้นที่ให้เอกชนเช่าเลี้ยงหอยแครง

ที่มา : https://mgronline.com/south/detail/9650000065499

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.65 ที่ผ่านมา ที่ศาลาประชุมหมู่บ้านพอด ม.1 ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี นายสมพร เกื้อสกุล ตัวแทนประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น การอนุญาตให้เอกชน จำนวน 17 ราย เช่าพื้นที่ท้องทะเลอ่าวบ้านพอด เลี้ยงหอยแครง ครั้งที่ 3 สำหรับพื้นที่ที่ทางประมงจังหวัดกำหนดให้เช่านั้น เป็นพื้นที่ดอนหอยที่มีลูกหอยนานาชนิดเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และเป็นพื้นที่สาธารณะที่ชาวประมงพื้นบ้านใช้เป็นที่หาเลี้ยงครอบครัว หากทางประมงจังหวัดจะให้กลุ่มเอกชนเข้ามาเช่าครอบครองพื้นที่อาจจะทำให้กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบได้ ในขณะที่นายวิชัย สมรูป ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 สุราษฎร์ธานี ให้เหตุผลว่า ตามกฎหมาย ทช.มาตรา 3 ระบุว่า ที่ดอนหอยที่เกิดตามธรรมชาติไม่ได้เกิดจากการเพาะเลี้ยงเป็นทรัพยากรของชาติ เป็นทรัพยากรส่วนรวมที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องการให้บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และต้องกระจายการใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง และเตรียมนำข้อมูลพื้นที่ดอนหอยเสนอต่อ ทช. เพื่อดำเนินการต่อไป ด้านนายยุทธศักดิ์ แซ่เง่า รองนายก อบต.ชลครามยืนยันว่า พื้นที่ดังกล่าวที่ประมงจังหวัดอนุญาตนั้นเป็นดอนหอยตามธรรมชาติ มีลูกหอยเกิดขึ้นจริง ชาวประมงพื้นบ้านใช้เป็นที่ทำมาหากินมาหลายชั่วอายุคน และเป็นพื้นที่เลี้ยงหอยแครงไม่ได้ เนื่องจากพื้นที่เป็นเลนลอย ปลาดาวเยอะ ซึ่งการทำประชามติแต่ละครั้งที่ผ่านมาของประมงจังหวัด ผู้นำและชาวบ้านไม่รู้เรื่อง ในครั้งนี้ชาวบ้านรู้เรื่องจึงมารวมตัวกันคัดค้านทำให้การเช่าทะเลของนายทุนชะงักไป