11 กรกฎาคม 2565 ชาวปากช่องหวั่นเหมืองแร่หินอ่อนสร้างมลพิษ

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9650000065727

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาได้เชิญชาวบ้านที่อยู่รอบแนวเขตการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอ่อนเข้าร่วมประชุมเพื่อทำประชาพิจารณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าช้าง หมู่ 16 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยก่อนถึงเวลาประชุม ชาวบ้านพร้อมกันชูป้ายคัดค้านนายทุนที่ยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอ่อนที่ตั้งอยู่บริเวณหมู่ 12 บ้านท่าช้างใต้ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ พบว่าพื้นที่ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอ่อนทั้งหมดเป็นภูเขาหินอ่อนมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ทอดยาวไปในหลายหมู่บ้าน หากมีการทำเหมืองแร่หินอ่อนก็จะเกิดฝุ่นละอองและมลพิษสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าตนไม่มีอำนาจการอนุญาตออกใบประทานบัตรทำเหมืองแร่ วันนี้มารับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ต่างมีความกังวลหากมีการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่หินอ่อน และพื้นที่ตำบลหมูสี ถือเป็นพื้นที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เห็นว่าทุกคนคัดค้าน ตนก็จะนำเอาความคิดเห็นของประชาชนทั้งหมดรายงานเข้าไปยังอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ภายใน 15 วัน จากนั้นจะนำคำสั่งมาติดประกาศหมู่บ้านที่มีผลกระทบและพื้นที่ราชการต่อไป