11 กรกฎาคม 2564 ป่าแอมะซอนถูกทำลายเพิ่มต่อเนื่อง 4 เดือน

ที่มา : https://tna.mcot.net/world-736167

การสำรวจของรัฐบาล พบว่า การตัดไม้ทำลายป่าในเขตป่าดิบชื้นแอมะซอนของบราซิลในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา การทำลายป่าเพิ่มขึ้นถึง 17% หรือคิดเป็นพื้นที่ 3,610 ตารางกิโลเมตร การตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มขึ้นผิดสังเกต นับแต่ประธานาธิบดี ชาอีร์ โบล โซนารู เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 2562 เนื่องจากนายโบลโซนารู มีนโยบายส่งเสริมการทำเหมืองและทำไร่เกษตรกรรมในพื้นแอมะซอนซึ่งนับเป็นการสนับสนุนให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า