11 กรกฎาคม 2563 ระวังตั๊กแตนไผ่ ศัตรูพืชตัวร้าย กำลังระบาดหนักในลาว ลุกลามไปเวียดนาม

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1886968

ห้วงเวลานี้เกษตรกรไทยกำลังกังวลใจ เมื่อฝูงตั๊กแตนแพร่ระบาดอย่างหนักในพื้นที่ทางตอนเหนือของ สปป.ลาว ประเทศเพื่อนบ้านของไทย และได้ลุกลามระบาดมายังประเทศเวียดนาม เนื่องจากมีพรมแดนติดกัน สร้างความเสียหายให้กับพืชทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก ภายหลังเมื่อต้นปีที่ผ่านมาฝูงตั๊กแตนได้ระบาดไปทั่วในแอฟริกา ก่อนลามมาในอินเดีย และปากีสถาน

ที่ผ่านมา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการสำรวจและเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่องตามแนวชายแดนพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่จังหวัดเชียงรายไปจนถึง จ.น่าน ด้วยการใช้กับดักเหยื่อพิษ เพื่อตรวจเช็กชนิดตั๊กแตนว่าเป็นตั๊กแตนไผ่ที่มีการระบาดใน สปป.ลาวหรือไม่ ซึ่งความเป็นไปได้ในการระบาดในไทยนั้นน้อยมาก เนื่องจากตั๊กแตนไผ่ชอบอากาศเย็น ส่วนไทยอากาศร้อนและค่อนข้างชื้น

นอกจากนี้ พบว่า เป็นคนละชนิดกับตั๊กแตนทะเลทรายที่แพร่ระบาดในอินเดียและแอฟริกา และที่ผ่านมาไม่มีข้อมูลตั๊กแตนทะเลทรายระบาดในไทยเช่นกัน ยกเว้นตั๊กแตนปาทังก้า เคยระบาดในไทยเมื่อ 40-50 ปีก่อน แต่ปัจจุบันมีจำนวนน้อยลง เพราะคนไทยนิยมนำตั๊กแตนปาทังก้ามาทอดรับประทาน.