11 กรกฎาคม 2563 ดอยอินทนนท์ธรรมชาติฟื้นตัวสวยงามช่วงปิดโควิด19 อุทยานฯ พร้อมแล้วเปิด 1 ส.ค. 63

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9630000071093

นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประกาศ ให้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้อีกครั้งในวันที่ 1 สิงหาคม หลังประกาศปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม เป็นต้นมา ทั้งนี้ ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จึงได้อาศัยเวลาในช่วงนี้ ปรับปรุง พัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติ ให้มีความสวยงาม ปลอดภัย เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน อาทิ บริเวณยอดดอยและเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา มีการทำอารยสถาปัตย์ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ราวจับ ทางเดินให้กับคนชรา พิการ ที่ต้องใช้รถเข็นให้สามารถใช้งานได้สะดวกปลอดภัย ปรับปรุงห้องน้ำ

ขณะที่บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมก็ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างบริเวณทางเดินเข้าให้มีความสวยงามด้วย นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงบ้านพักรับรอง ที่มีอยู่ 9 หลัง รวมไปถึงบ้านพักออนไลน์ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถจองเข้าพักผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อีก 9 หลัง ซึ่งใช้รองรับนักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน บางหลังมีความเก่าแก่กว่า 20 ปี และมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จึงได้เปลี่ยนฝ้าผนังเดิมจากที่เป็นไม้อัด บุด้วยไม้สนให้มีความสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติ ปรับปรุงห้องน้ำ จัดทำระบบแยกขยะ เพื่อให้มีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

สำหรับมาตรการ ป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ ข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่อุทยาน เป็นไปตามนโยบายของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์พืช โดยมีการเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลล้างมือแบบอัตโนมัติและแบบขวด วางไว้ตามจุดต่างๆ ตลอดจนเรื่องการเว้นระยะห่าง ตามมาตรการ social distancing อาทิ อ่างล่างหน้า โถปัสสาวะในห้องน้ำ เช่นเดียวกับมาตรการในห้างสรรพสินค้า สำหรับข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงาน จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าทำงานทุกวัน และกำชับให้ดูแลเรื่องสุขภาพ สุขอนามัยต่างๆ กำหนดให้ขณะปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นที่ตั้งของดอยอินทนนท์ ยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทย สูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าที่มีความหลากหลาย ทั้งป่าดงดิบ ป่าสน ป่าเบญจพรรณ มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี และในช่วงฤดูฝนนี้ มีความเขียวขจีของพืชพันธุ์ไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ปิดอุทยานแห่งชาติในช่วงโควิด-19 ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไป ทำให้ธรรมชาติฟื้นฟู และมีความสมบูรณ์จากความชุ่มชื้นของเม็ดฝน ทำให้ธรรมชาติมีความสวยงามไม่แพ้ช่วงฤดูหนาว