10 เมษายน 2565 แม่เต่าเทียนทะเลขึ้นวางไข่

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/276286

บริเวณชายหาด ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แม่เต่าทะเลได้ขึ้นวางไข่ จากการใช้เครื่องสแกนตรวจสอบพบว่า เต่าทะเลตัวนี้ คือ เต่าตนุ ชื่อ แม่เทียนทะเล อยู่ในช่วงโตเต็มวัย อายุระหว่าง 25 – 30 ปี หมายเลขไมโครชิพประจำตัว 122917764A ขนาดความกว้าง 86 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร น้ำหนัก 107.2 กิโลกรัม ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง ในการหาพื้นที่ขุดหลุมวางไข่ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ให้การวางไข่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เรือเอกหญิง กรกมล กิติกัมรา สัตวแพทย์ กล่าวว่า แม่เต่าเทียนทะเล เป็นเต่าที่ถูกพบมีการขึ้นมาวางไข่ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2547 บริเวณชายหาด ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ จึงได้ทำการฝังไมโครชิพไว้ที่ตัว จากนั้น ก็พบว่าในทุก 3 ปี แม่เต่าเทียนทะเล จะย้อนกลับมาขึ้นวางไข่จุดเดิม ครั้งละหลายร้อยฟอง

ซึ่งในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 6 ในรอบ 17 ปี โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 3 มี.ค.65 ได้พบแม่เต่าเทียนทะเล ลอยเหนือน้ำผสมพันธุ์กับเต่าตนุเพศผู้ บริเวณหน้าชายหาด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ก่อนมาพบ แม่เต่าเทียนทะเล ขึ้นมาวางไข่จุดเดิมถึง 3 รอบ คือ ครั้งแรก วันที่ 18 มี.ค.65 จำนวน 96 ฟอง ครั้งที่สอง วันที่ 28 มี.ค 65 จำนวน 121 ฟอง และครั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด ราว 100 ฟอง อย่างไรก็ตาม การขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล ได้ทำการเคลื่อนย้ายไข่เต่าทั้งหมด ไปอยู่ในพื้นที่เพาะฟักที่ปลอดภัย พ้นจากเงื้อมมือสัตว์ เพื่อให้ไข่เต่าทุกฟอง สามารถเพาะฟักมีชีวิตรอด กลับไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติ ได้อยู่คู่กับท้องทะเลไทยตลอดไป