10 เมษายน 2564 ทช. บินสำรวจทะเล ตะลึงฝูงสัตว์หายากว่ายว่อน พะยูนแม่ลูก 2 คู่ กินนมโชว์

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2667385

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ออกปฏิบัติงานสำรวจการแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยวิธีการบินสำรวจ (Aerial Survey) โดยใช้เครื่องบินปีกตรึง 2 ที่นั่ง ณ บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะจำ เกาะปู จังหวัดกระบี่

“ผลการสำรวจยอดสูงสุดของการพบเห็น (ไม่ใช่จำนวนประชากรสัตว์ทะเลในพื้นที่ เนื่องจากอาจมีการนับตัวซ้ำ) ผลการสำรวจพบพะยูน 13 ตัว ในจำนวนนี้เป็นพะยูนแม่-ลูก จำนวน 2 คู่ โลมาหลังโหนก (Indo-Pacific Humpback Dolphin, Sousa chinensis) 10 ตัว และเต่าทะเล 22 ตัว ผลการตรวจสุขภาพประเมินสุขภาพจากการสังเกตด้วยสายตา พบว่า สุขภาพพะยูนโดยรวมปกติ นอกจากนี้ยังพบพะยูนคู่แม่-ลูกซึ่งแสดงถึงความสมบูรณ์เพศของตัวสัตว์ รวมถึงโลมาหลังโหนก และสุขภาพโดยรวมไม่พบสัตว์ทะเลหายากที่แสดงความผิดปกติ ส่วนข้อมูลและภาพถ่ายจากการสำรวจครั้งนี้ จะใช้คำนวณหาจำนวนประชากรที่แท้จริงของสัตว์ทะเลหายากในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ต่อไป”