10 เมษายน 2563 ชาวตากวอนเจ้าหน้าที่ขอกำลังเสบียงสนับสนุนดับไฟป่า

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_643143/

นางสาวนฤมล เกื้อธวัชชัย เยาวชนรักษ์ป่าชาวกระเหรี่ยงพื้นที่สูง บ้านอมยะ ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง จ. ตากแจ้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เขตดอยเบ๊อะบละตูฝั่งตะวันตก บ้านแม่อมยะเป็นรอยต่อกับอีก 2 จังหวัด คือ จ. แม่ฮ่องสอน กับ จ. เชียงใหม่ สถานการณ์ไฟป่าค่อนข้างรุนแรง ไฟลุกลามเป็นวงกว้างไม่สามารถคุมได้ เพราะกำลังชาวบ้านไม่เพียงพอ และขณะนี้มีคนตกอยู่ในวงล้อมของไฟป่า ทำให้อยู่ในภาวะอันตรายบวกกับสภาพอากาศที่มีหมอกควันปกคลุม ออกซิเจนในอากาศค่อนข้างต่ำ ค่าหมอกควันสูงมาก ชาวชุมชนได้ระดมกำลังคนราว 50 คนเข้าไปดับไฟ แต่ก็ทำได้เพียงเล็กน้อย เพราะขาดอุปกรณ์และเสบียงอาหาร และน้ำดื่ม ต้องกินอาหารที่ห่อไปแบบทุลักทุเล มีแต่ข้าวเปล่ากับเกลือตามสภาพ โดยใช้กระบอกไม้ไผ่ไปหาแหล่งน้ำเพื่อตักน้ำมาดื่ม นายปัญญารัตน์ รังศิลป์ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ต้องสับกำลังเจ้าหน้าที่พยัคฆ์ไฟจากพื้นที่ อ. แม่ระมาด กับ อ. ท่าสองยางจำนวนอีก 1 ชุด เดินทางเข้าพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือแล้ว แต่เนื่องจากพื้นที่เป็นดอยสูงการเดินทางอาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าเจ้าหน้าที่จะถึงจุด ขณะที่ชาวบ้านแจ้งว่า ชาวบ้านในชุมชนแม่อมยะ ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง จ. ตาก ศักยภาพมีจำกัดประกอบกับไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ประสานเจ้าหน้าที่ได้ หากจำเป็นต้องขึ้นไปบนยอดดอย เพื่อหาสัญญาโทรศัพท์ และสมัครอินเตอร์เน็ตไว้เพื่อสื่อสารออกมาจากพื้นที่กับคนภายนอก