10 สิงหาคม 2563 ภาพน่ารักของนกแซวสวรรค์เร่งจับแมลงป้อนลูกน้อย

ที่มา:

ภาพความน่ารักของนกแซวสวรรค์เร่งจับแมลงป้อนลูกน้อยในรัง ๓ ตัว ในพื้นที่ป่าสวนยางพารา บ้านวังไทร ท้องที่ หมู่ ๑ ต. นาทวี  อ. นาทวี จ. สงขลา ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์นกป่าที่หลากหลายชนิดเอาไว้ เพื่อให้นกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยงดล่าและจับนกป่ามาเป็นอาหาร และเพื่อความสนุก นกแซวสวรรค์ เป็นนกประจำถิ่นของประเทศไทย พบได้ในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ เป็นนกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์ซึ่งจะพบได้ในภาคตะวันตกและภาคใต้ ชอบอาศัยในป่าดงดิบ ป่าทุติยภูมิ ป่าเบญจพรรณ อาจพบตามป่าชายเลนหรือในสวนได้ในช่วงอพยพ พบได้ในพื้นราบจนถึงระดับความสูง ๑,๕๐๐ ม. นกแซวสวรรค์มีขนาดเล็กกว่านกปรอดหัวโขน แต่มีหางที่ยาวกว่ามาก โดยที่ตัวผู้จะมีสีขนเป็นสีน้ำตาลแดง และสีขาว ส่วนตัวเมียมีเพียงสีน้ำตาล บริเวณหน้าและคอจะเป็นสีเทาเข้มออกน้ำเงิน ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ตัวผู้หางจะยาวออกมามากกว่าปกติ และสีจะเข้มขึ้นทั้งสีที่หัวและหาง