10 มีนาคม 2563 ลูกเต่ามะเฟืองชายหาดบ้านบ่อดานรังที่ 3 ฟักตัวแล้ว

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_617180/

นายประถม รัสมี ผอ. สทช. 6 พร้อมด้วยนายอำเภอท้ายเหมือง ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 ภูเก็ต ฐานทัพเรือพังงา เฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองที่จะฟักขึ้นมาจากหลุม หลังจากได้รับแจ้งจากเวรเฝ้าระวังฯ ว่าเวลาประมาณ 15.00 น. ปากหลุมยุบ มีลูกเต่ามะเฟืองขึ้นมาที่บริเวณปากหลุม เจ้าหน้าที่รอจนถึงเวลา 21.30 น.

นักวิชาการพบว่า ลูกเต่ามะเฟืองขึ้นมาอัดแน่นบริเวณปากหลุม จนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เลยตัดสินใจดึงประคองลูกเต่ามะเฟืองขึ้นมา สามารถปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งสิ้น 21 ตัว (คิดเป็นอัตราฟัก 100 %) เป็นไข่ไม่มีน้ำเชื้อ 1 ฟอง เป็นไข่ลม 40 ฟอง รวมไข่เต่าจำนวน 62 ฟอง โดยแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา รวมระยะฝักตัว 56 วัน นับเป็นที่ 3 ของ จ.พังงาที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ในปีนี้