10 มีนาคม 2563 ยังคงลอบเผาป่าเป็นจำนวนมาก

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/137983

กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานคุณภาพอากาศบริเวณ ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอนว่า จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 119 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 135 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ. แม่ฮ่องสอน รายงานว่า พบจุดความร้อนในระบบโมดิส ในพื้นที่ จ. แม่ฮ่องสอน จำนวน 43 จุด รายละเอียดดังไฟล์แนบ อ. ปาย 5 จุด อ. ปางมะผ้า 8 จุด อ. เมืองแม่ฮ่องสอน 13 จุด อ. ขุนยวม 7 จุด อ. แม่ลาน้อย 2 จุด อ. แม่สะเรียง 7 จุด อ.สบเมย 1 จุด สำหรับจุดความร้อนในระบบเวียร์ ในพื้นที่ จ. แม่ฮ่องสอนพบจำนวน 100 จุด รายละเอียดดังไฟล์แนบ อ. ปาย 20 จุด อ. ปางมะผ้า 14 จุด อ. เมืองแม่ฮ่องสอน 24 จุด อ. ขุนยวม 13 จุด อ. แม่ลาน้อย 3 จุด อ. แม่สะเรียง 18 จุด อ. สบเมย 8 จุด

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ. แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เหลือเวลาอีก 5 วัน จะเข้าสู่โหมดคำสั่งห้ามเผาป่าอย่างเด็ดขาด โดยทางจังหวัดได้ออกคำสั่งห้ามเผาป่าอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. ถึง 30 เม.ย. 2563 ยกเว้นการเผาไร่เพื่อเตรียมการเพาะปลูกที่จะต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่และมีการควบคุมการเผาตามหลักวิชาการ ดังนั้นหากในช่วงห้ามเผา ประชาชนควรที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของคนส่วนรวม หากพบว่า มีการลอบเผาป่า จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด