10 มีนาคม 2563 ฝุ่นเหนือวิกฤติหนัก! อันดับ 2 โลก จ. เชียงราย แสนสาหัส กทม. อากาศยังดี

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/137993

กรมควบคุมมลพิษรายงานสภาพอากาศในพื้นที่กทม. และปริมณฑล วันที่ 10 มี.ค. 63 เวลา 07.00 น. พบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก ตรวจวัดค่าฝุ่นได้ระหว่าง 26 – 50 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่จากเมื่อวาน โดยในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้ง ได้ตามปกติ

ขณะที่สภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ เช้านี้อยู่ในระดับคุณภาพดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพบว่า ค่าฝุ่นเช้านี้พุ่งลิ่วในหลายพื้นที่ ตรวจพบค่าฝุ่น PM2.5 ได้ระหว่าง 31 – 217 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบเกินมาตรฐานจำนวน 13 พื้นที่ โดยอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีแดง) ฝุ่นเพิ่มขึ้นสูงมากที่ ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ. เชียงราย 217 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 123 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีส้ม) 11 พื้นที่ คือบริเวณ ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ต.เวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน จ. น่าน ต. นาจักร อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ ต. บ้านต๋อม อ. เมือง จ. พะเยา ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน ต. แม่ปะ อ. แม่สอด จ. ตาก ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก ต. ในเมือง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร ต. ท่าหลวง อ. เมืองพิจิตร จ. พิจิตร ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน PM 10 ตรวจพบค่าระหว่าง 54 – 238 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน ต.เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ. เชียงราย

ด้าน www.airvisual.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษ โดยรายงานแบบเรียลไทม์ วันที่ 10 มี.ค. 63 เวลา 08.16 น. พบว่า เมืองเชียงใหม่ อยู่ในลำดับที่ 2 ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 183 US AQI และ กทม.อยู่ในลำดับที่ 33 ค่าฝุ่นอยู่ที่ 81 US AQI