10 มิถุนายน 2564 ค้นพบรูปสลักสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในสกอตแลนด์

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2111956

ก่อนหน้านี้เคยคิดกันว่างานแกะสลักภาพสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ไม่เคยมีอยู่ในสกอตแลนด์ แม้ว่าจะมีการค้นพบในบางแห่งของทวีปยุโรป เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีนักโบราณคดีมือสมัครเล่นค้นพบงานแกะสลักรูปสัตว์โบราณที่สุสานแห่งหนึ่งในแหล่งโบราณคดี Dunchraigaig Cairn ในพื้นที่คิลมาร์เกลน ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของสกอตแลนด์ นักโบราณคดีสมัครเล่นผู้ค้นพบเชื่อว่านี่คือเรื่องน่าอัศจรรย์และคาดไม่ถึง เป็นขุมทรัพย์ที่แท้จริงทางโบราณคดีที่จะช่วยปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับผู้คนและสังคมในประวัติศาสตร์ และก็เป็นจริงดังที่นักโบราณคดีมือสมัครเล่นคิด เมื่อผู้เชี่ยวชาญจากร็อก อาร์ต (Rock Art) ของสกอตแลนด์ตรวจสอบด้วยการใช้เทคนิคสร้างภาพดิจิทัล ทำให้เปิดเผยรายละเอียดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่สามารถดูแบบจำลอง 3 มิติได้อย่างละเอียดภายในสุสาน ผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยว่า งานแกะสลักนี้เป็นภาพกวางอายุ 4,000-5,000 ปีตรงกับยุคหินใหม่และยุคสัมฤทธิ์ตอนต้น ที่สำคัญนี่คืองานแกะสลักรูปสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ชิ้นแรกที่พบในสกอตแลนด์ ทว่ารูปแบบของรูปร่างรูปทรงสัตว์เหล่านี้ยังขัดแย้งกับสมมติฐานที่ว่าศิลปะหินของอังกฤษในช่วงเวลานั้น ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นรูปทรงเรขาคณิต ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเทคโนโลยีดิจิทัลมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับงานโบราณคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะหิน ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับที่ซ่อนอยู่ในอดีต พร้อมกับเกิดข้อสงสัยใหม่ว่างานแกะสลักรูปสัตว์อื่น ๆ ที่ยังไม่เคยค้นพบ จะถูกซ่อนอยู่ในสถานที่ที่คาดไม่ถึงแห่งหนใดบ้าง