10 มิถุนายน 2563 เปิดปากคลองสำโรงสภาพน้ำดีขึ้น – ไร้กลิ่นเหม็น

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/161620

ที่บริเวณปากคลองสำโรง ชุมชนบ้านเก้าเส้ง อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา รถแม็คโครคอยาว ๒ คัน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ๑ คัน และจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๒ สงขลาอีก ๑ คัน กำลังปฏิบัติภารกิจเปิดปากคลองสำโรงให้มีความกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อให้น้ำทะเลได้ไหลเข้าไปในคลองอย่างสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งน้ำในคลองสำโรงก็สามาร ไหลออกมาลงทะเลอ่าวไทยได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากปากคลองสำโรงมีความกว้างขึ้น น้ำไหลเข้าไหลออกก็จะดีขึ้น หลังจากที่ผ่านมาคลื่นได้ซัดดินทรายขึ้นมาเป็นเนินปิดปากคลองสำโรง ทำให้น้ำไม่สามารถไหลออกจากคลองสำโรงได้ อีกทั้งน้ำทะเลก็ไม่สามารถที่จะไหลข้ามเนินทรายเข้าไปในคลองสำโรงได้เช่นเดียวกัน สำหรับคลองสำโรงเชื่อมระหว่างทะเลสาบสงขลากับทะเลอ่าวไทย ความยาวตลอดลำคลองประมาณ ๕ กม. ไหลผ่านชุมชนต่างๆ มาออกทะเลฝั่งอ่าวไทยบริเวณชุมชนเก้าเส้ง คลองสำโรงยังเป็นคลองที่กั้นระหว่างเขตเทศบาลนครสงขลาและเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา ปัจจุบันคลองมีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากเกิดปัญหาความแออัดภายในชุมชนทั้ง ๒ ฝั่งคลองทิ้งขยะลงในลำคลอง ทำให้คลองสำโรงในปัจจุบันมีสภาพน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนที่อยู่ริมคลอง ที่ต้องทนกับสภาพกลิ่นน้ำเน่าเหม็น โดยชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนที่ต้องทนอยู่กับสภาพกลิ่นเหม็น ร้องเรียนและขอความช่วยเหลือจากนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสำโรง และขอให้ช่วยเปิดปากคลองสำโรงเพื่อให้เรือสามารถเข้าออกได้สะดวก หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณปากคลองสำโรงในพื้นที่ชุมชนเก้าเส้ง เขตเทศบาลนครสงขลา ที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนพบว่า บริเวณปากคลองมีเนินทรายซึ่งถูกคลื่นซัดมาถมปิดปากคลองเอาไว้ ทำให้น้ำในคลองไม่สามารถไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทยได้ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน โดยนำเครื่องจักรเป็นรถแม็คโครคอยาว ๒ คัน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ๑ คัน และจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๒ สงขลาอีก ๑ คัน มาขุดทรายออกเปิดปากคลองสำโรง เพื่อให้คลองสำโรงกับทะเลอ่าวไทยเชื่อมต่อกันได้ โดยรถแม็คโครทั้ง ๒ คันขุดขยายปากคลองสำโรงให้กว้างออกไปมากที่สุด ซึ่งส่งผลให้น้ำเน่าเสียระบายลงสู่ทะเลอ่าวไทย และน้ำทะเลได้ไหลเข้าไปทดแทน ทำให้สภาพน้ำในคลองสำโรงดีขึ้น คนในชุมชนเก้าเส้งที่อาศัยอยู่ปากคลองซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวประมงพื้นบ้านสามารถนำเรือเข้าออกในคลองได้ และในช่วงฤดูมรสุมที่มีคลื่นลมแรงก็สามารถนำเรือเข้ามาจอดในคลองสำโรงได้ไม่ต้องไปฝากจอดที่บ้านบ่ออิฐหรือบ้านเล ซึ่งไกลจากชุมชนเก้าเส้ง ซึ่งในขณะนี้ เครื่องจักรกำลังทำงานขยายปากคลอง น้ำในคลองสำโรงมีสภาพเป็นสีเขียวน้ำทะเลปกติ ไม่มีสีดำหลงเหลืออยู่เลย ณ วันนี้มีชาวประมงสามารถทอดแหจับปลากระบอกได้ บริเวณปากคลองสำโรง ชาวบ้านในชุมชนเก้าเส้งขอบคุณนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ลงมาช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสำโรงรวมทั้งช่วยเปิดปากคลองสำโรงอีกด้วย นายสมคิด มะหะพันธ์ ชาวประมงพื้นบ้านชุมชนเก้าเส้ง กล่าวถึงความรู้สึกในการเปิดขยายปากคลองสำโรงให้กว้างขึ้นว่า รู้สึกดีครับ น้ำก็ไม่เหม็น ยุงก็ไม่มี น้ำก็ไม่สกปรก เรือเข้าออกสะดวก มันดีกับพี่น้องประชาชนหลายๆเรื่อง เวลาฤดูมรสุมมา ก็วิ่งเรือเข้าออกได้สะดวกกับชาวประมง