10 มิถุนายน 2563 “พยัคฆ์ไพร” ลุยจับนายทุนรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน สร้างบ้านพักสุดหรูบนเนินเขา

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/498254

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สั่งการให้นายกรินทร์ จงเจริญสกุล เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยเฉพาะกิจปราบพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ภาคเหนือ กรมป่าไม้ ร่วมกับนายสัมพันธ์ พุฒด้วง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดอยสะเก็ด ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ออน ตำรวจ สภ. แม่ออน และตำรวจ บก.ปทส กว่า ๓๐ นาย เข้าตรวจสอบบ้านเลขที่ ๑๔๐/๓ บ้านสหกรณ์ ๒ หมู่ที่ ๒ ต. บ้านสหกรณ์ อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ ตามการแจ้งเบาะแสจากสายข่าวว่า มีการนำเครื่องจักรขนาดใหญ่ ปรับขุดและสร้างบ้านพักตากอากาศในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ออน ต่อมาได้มีบุคคลมาแสดงตัวพร้อมแก้เจ้าหน้าที่ว่าเป็นเจ้าของ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบทราบพร้อมเป็นผู้นำตรวจ และให้การว่าเป็นเจ้าของที่ดินและบ้านพักหลังดังกล่าวฯ ได้ซื้อขายกับบุคคลหนึ่งมาแล้วประมาณ ๒ ปี และสร้างบ้านพักประมาณเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้มอบเอกสารการซื้อขาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ จากการตรวจสอบพบบ้านพักจำนวน ๑ หลัง (มีห้องพัก ๔ ห้อง) ยอมรับว่าเป็นผู้สร้างเองทั้งหมด เนื้อที่ประมาณ ๑๙ ไร่ พื้นที่ครอบครองที่ประโยชน์โดยพื้นที่บางส่วนมีรั้วลวดหนามเสาคอนกรีตแสดงแนวเขตที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ได้บันทึกค่าพิกัดด้วยเครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (จีพีเอส) จำนวน ๒๐ จุด ตามระบบฐานข้อมูล UTM WGS 1984 ระวางแผนที่ 4846 IV คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดและขึ้นรูปแปลงดังกล่าวพบว่า พื้นที่นำชี้ทั้งหมดจำนวนเนื้อที่ ๑๙ – ๓ – ๗๘ ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน จากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ไม่มีร่องรอยการใช้ประโยชน์แต่อย่างใดมีสภาพเป็นป่า เจ้าหน้าที่ชุดพยัคไพรแจ้งให้ชายวัย ๕๘ ปี ทราบว่า การบุกรุกพื้นที่ดังกล่าว มีความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้  พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ “ก่อสร้างแผ้วถาง หรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา ๑๔ ฐาน “ยึดถือ ครอบครอง ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต” และมาตรา ๒๖/๔ ฐาน “ผู้ใดกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือเป็นเหตุให้เกิดการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายสูญหายหรือเสียหายไป”

เจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดแนวเขตและจัดรูปแปลงพบว่า พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน จากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ไม่มีร่องรอยการใช้ประโยชน์แต่อย่างใดมีสภาพเป็นป่า แต่ปัจจุบันถูกปรับแต่งเป็นบ้านพักตากอากาศ มีเนื้อที่เสียหาย ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๗๘ ตารางวา คิดเป็นมูลค่าเสียหายของรัฐ ๑,๓๔๙,๘๗๐ บาท จากนั้น เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้ทำการตรวจยึดพื้นที่ รถไถ ๑ คัน และรถแบคโฮ ๑ คัน  และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ. แม่ออน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่านสงวนแห่งชาติป่าแม่ออนต่อไป