10 มิถุนายน 2563 ชาวนาลุ่มน้ำยมเรียกร้องทบทวนการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ

ที่มา:

https://www.mcot.net/viewtna/5ee0396ee3f8e40af94542ac

นายศรชัย สิบหย่อม กรรมการจัดการลุ่มน้ำยมพื้นที่ จ. พิจิตร ตัวแทนชาวนาลุ่มน้ำยมในพื้นที่ ๔ อำเภอของ จ. พิจิตรเรียกร้องให้ภาครัฐทบทวนการก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยม เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำไปจนถึงพื้นที่ปลายน้ำ เนื่องจากแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำเพียงสายเดียวในประเทศไทยที่ยังไม่มีเขื่อนกักเก็บน้ำ ทำให้หน้าฝนประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่งทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชน ส่วนหน้าฤดูแล้งก็ประสบปัญหาไม่มีน้ำเหลือให้กักเก็บ  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างฝายไฮดรอลิกแบบฐานพับได้ ที่ฝายยางสามง่าม พื้นที่หมู่ ๑ ต. รังนก อ. สามง่าม จ. พิจิตร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมัติงบประมาณกว่า ๑๘๐ ล้านบาท ให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้าง เพื่อบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมอย่างเป็นระบบ หลังจากกลุ่มชาวนาในพื้นที่ ๔ อำเภอลุ่มน้ำยมออกมาเคลื่อนไหวให้ทางราชการก่อสร้างเขื่อน หรือประตูระบายน้ำแบบขั้นบันได ทดแทนการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นในพื้นที่ต้นน้ำ โดยการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ ๗๐ คาดจะกักเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้งปี ๒๕๖๔ นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแผนงานที่จะก่อสร้างฝายแบบขั้นบันไดในพื้นที่ต้นน้ำใน จ.สุโขทัย พิษณุโลก และพื้นที่ตอนล่างของลุ่มแม่น้ำยมใน จ. พิจิตร เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งในระยะยาว