10 มกราคม 2566 “โคก หนอง นา โมเดล” กับ “ความมั่นคงทางอาหารของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช”

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/311408

ผู้ว่าเมืองนคร ทดลองนำที่ดินบริเวณหลังจวน เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ว.
ทำโคก หนอง นาเล็กๆ โดยมีกลุ่มชุมชนต่างๆ มาช่วยกันทำ ทั้งปลูกพืชผักหลากหลายชนิด ปลูกผลไม้ ปลูกสมุนไพร ปลูกไม้เศรษฐกิจ ปลูกข้าว เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ตอนนี้เริ่มมีผลผลิตแล้ว ไก่ไข่วันละ 10 ฟอง ข้าวออกรวง กำลังจะเก็บเกี่ยว ได้รับประทานผักเหนาะปลอดสารพิษไปหลายมื้อแล้ว ผู้ว่าขอบอกกล่าวเชิญชวนพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชทุกท่านลองไปทำดูครับ ค่อยๆทำไปเมื่อมีเวลาว่างในแต่ละวัน ได้ใช้เวลาว่าง ได้พักผ่อนหย่อนใจ และได้อาหารที่ปลอดภัยรับประทาน และได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยครับ