10 มกราคม 2565 สู้โลกร้อน! “อังกฤษ” เตรียมแบนจาน-ช้อนส้อมพลาสติก เหตุสร้างขยะปีละกว่า 5 พันล้านชิ้น

ที่มา : https://positioningmag.com/1414876

รัฐบาลอังกฤษยืนยัน เตรียมออกกฎหมาย “แบน” จานและอุปกรณ์การกินที่ทำจากพลาสติก ตัวการสร้างขยะพิษปีละมากกว่า 5 พันล้านชิ้น

  รัฐบาลคาดว่า จานพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งในอังกฤษนั้นมีการใช้งานปีละกว่า 1.1 พันล้านชิ้น ส่วนอุปกรณ์ช้อน ส้อม มีดพลาสติกนั้นมีการใช้มากกว่าปีละ 4 พันล้านชิ้น

  ข้อมูลจากหน่วยงานด้านกิจการสิ่งแวดล้อม อาหาร และชนบท (Defra) ระบุว่า
คนอังกฤษใช้จานพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเฉลี่ยปีละ 18 ชิ้น และใช้ช้อนส้อมมีดแบบใช้แล้วทิ้งเฉลี่ย
ปีละ 37 ชิ้น ในจำนวนนี้มีเพียง 10% ที่เข้าสู่ระบบรีไซเคิล