10 มกราคม 2563 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล และจัดหาแหล่งน้ำผิวดินรองรับสถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศ

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200110094211411

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า จะเร่งดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล และจัดหาแหล่งน้ำผิวดินตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ 

จากการตรวจสอบสถานการณ์น้ำใต้ดินในประเทศไทยทั่วทุกภาคยังสามารถนำน้ำบาดาลมีใช้ได้ในแต่ละปีกว่า 30,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ล่าสุดได้กำชับให้ทรัพยากรน้ำบาดาลอำนวยความสะดวกประชาชนเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ มีแผนสำหรับการขุดเจาะตามที่ประชาชนร้องขอโดยมีรถสำหรับขุดเจาะกว่า 90 คัน ล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือภัยแล้ง พร้อมกับจัดแผนช่วยเหลือประชาชนแบบเร่งด่วน 

อีกทั้งยังได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการน้ำแห่งชาติไปขุดเจาะบ่อบาดาลเสริมน้ำประปาหมู่บ้านจำนวน 704 บ่อ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลจะมีการพิจารณาพื้นที่การขุดเจาะเพื่อควบคุมปริมาณการใช้น้ำสำหรับบริหารจัดการน้ำ ซึ่งการเก็บค่าน้ำจะอยู่ที่วัตถุประสงค์ของการใช้น้ำ ได้แก่ น้ำเพื่อการเกษตร การใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการขออนุญาต 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และนครราชสีมาให้ขออนุญาตกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนจังหวัดอื่นๆ ให้ขออนุญาตกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส่วนกรุงเทพมหานครให้ยื่นกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยตรง ซึ่งการพิจารณาขุดเจาะจะตรวจสอบจากปริมาณน้ำเพื่อไม่ให้กระทบทางธรณี หรือแผ่นดินทรุดในอนาคต