10 พฤษภาคม 2565 อุณหภูมิโลกอาจอุ่นขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสภายในปี ค.ศ. 2026

ที่มา: https://www.matichon.co.th/foreign/news_3335454

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) เปิดเผยว่า โลกมีโอกาสร้อยละ 50 ที่จะต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับก่อนยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมภายในปี ค.ศ. 2026 นี้ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า โลกจะต้องมีอุณหภูมิเกินเกณฑ์ 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ตั้งเป็นเพดานสูงสุดไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เลวร้าย ความเป็นไปได้ที่จะมีอุณหภูมิพุ่งเกิน 1.5 องศาเซลเซียสมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 ซึ่งในปี ค.ศ. 2020 นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่า มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ร้อยละ 20 ก่อนจะเพิ่มเป็นร้อยละ 40 หากอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสเพียงแค่หนึ่งปี โลกต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง เช่น ปะการังตาย และน้ำแข็งขั้วโลกละลาย ทั้งนี้ในปัจจุบันค่าเฉลี่ยอุณหภูมิโลกสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม 1.1 องศาเซลเซียส