10 พฤษภาคม 2565 จีนตื่นตาพบต้นไม้สูงสุดตระหง่านกลางป่าทิเบต-พุ่งปรี๊ดเกือบ 77 ม.

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_7041082

เขตปกครองตนเองทิเบต ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เปิดเผยว่าคณะนักวิจัยจีนค้นพบต้นไม้สูง 76.8 ม. ใน อ.โม่ทัวของทิเบต เป็นต้นไม้สูงสุดที่เคยพบในแผ่นดินใหญ่ของจีน คณะวิจัยนำโดยมหาวิทยาลัยปักกิ่งวัดต้นไม้สายพันธุ์ปินัส ภูฏานนิกา หรือสนขาวภูฏาน เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา โดยผลการวัดรอบสุดท้ายทำลายสถิติความสูงก่อนหน้านี้ ซึ่งอยู่ที่ 72 ม. นายกัว ชิ่งหัว ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยปักกิ่งระบุว่า คณะวิจัยประยุกต์ใช้เรดาร์เลเซอร์ ซึ่งสามารถบันทึกแบบจำลองพอยต์คลาวด์ 3 มิติ ของต้นไม้ได้โดยตรง รวดเร็ว และแม่นยำ วิธีดังกล่าวถือเป็นวิธีวัดความสูงต้นไม้ที่ทันสมัยที่สุด

นอกจากนี้ คณะวิจัยยังพบต้นไม้สูงมากกว่า 70 ม. รวม 8 ต้น ระหว่างการสำรวจในหมู่บ้านเก๋อหลินของ อ.โม่ทัว ซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 70.2-76.8 ม. นายเก๋อ ซางปาจู ผู้อำนวยการสำนักบริหารป่าไม้และทุ่งหญ้าอำเภอโม่ทัวกล่าวว่า ข้อมูลและผลวิเคราะห์ที่รวบรวมโดยคณะวิจัยจะช่วยอธิบายเงื่อนไขและกลไกในการเติบโตของต้นไม้สูง เพื่อมอบรากฐานทางวิทยาศาสตร์แก่ความพยายามอนุรักษ์ต้นไม้ของท้องถิ่น