10 พฤษภาคม 2563 เขมรขุดพบรูปสลักเต่ายักษ์โบราณ คาดสร้างสมัยศตวรรษที่ 10

ที่มา : https://mgronline.com/indochina/detail/9630000048694

นักโบราณคดีชาวเขมรขุดค้นพบรูปสลักเต่าขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปีในบริเวณเขตปราสาทเมืองพระนคร

หินสลักรูปเต่าขนาดกว้าง 22 นิ้ว ยาว 37 นิ้ว ที่เชื่อว่ามีอายุอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 10 ถูกค้นพบระหว่างการขุดสำรวจพื้นที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของปราสาทขนาดเล็กในบริเวณสระสรง (Srah Srang) ที่เป็นหนึ่งในอ่างเก็บน้ำของเมืองพระนคร

นักวิจัยได้ระบุตำแหน่งที่ปราสาทเคยตั้งอยู่ และคนงานได้ระบายน้ำออกเพื่อให้สามารถขุดค้นได้ โดยงานสำรวจนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 16 มี.ค. ตามการระบุของหัวหน้าทีมขุคค้นขององค์การอัปสรา หน่วยงานของรัฐที่ดูแลแหล่งโบราณคดีเมืองพระนคร

เมืองพระนครได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวัฒนธรรมฮินดู และเป็นผลให้เมื่อปราสาทหรือโครงสร้างสำคัญต่างๆ ถูกสร้างขึ้น วัตถุศักดิ์สิทธิ์มักจะถูกฝังใต้ดินเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยและเพื่อความโชคดี และในวัฒนธรรมของชาติเอเชียหลายแห่ง เต่ายังถือเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาวและความเจริญรุ่งเรือง

ในการขุดค้นครั้งนี้ นักโบราณคดียังพบโบราณวัตถุอีกจำนวนหนึ่ง รวมทั้งสามง่ามโลหะ และรูปสลักเศียรพญานาค

หมู่ปราสาทเมืองพระนครเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา ตั้งอยู่ใน จ.เสียมราฐ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นแหล่งมรดกโลก.