10 พฤษภาคม 2563 พบแหล่งอารยธรรมจีน 5,300 ปี อาณาจักรเหอลั่ว เมืองเจิ้งโจว

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_4099602

ซินหัว รานงานว่า คณะนักโบราณคดีจีนประกาศความสำเร็จครั้งใหญ่ยิ่ง ณ พื้นที่ขุดค้นซวงหวยซู่ ในมณฑลเหอหนาน ทางตอนกลางของจีน เป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ต้นกำเนิดของอารยธรรมจีนเก่าแก่ยาวนานกว่า 5,000 ปี

พื้นที่ขุดค้นซวงหวยซู่ขนาด 1.17 ล้านตารางเมตร (ราว 730 ไร่) ตั้งอยู่ริมฝั่งใต้ของแม่น้ำเหลืองในพื้นที่ตำบลเหอลั่ว เมืองก่งอี้ของเหอหนาน ซากเมืองโบราณแห่งนี้ซึ่งมีอายุย้อนไปราว 5,300 ปีก่อน ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะนักโบราณคดีจีนว่าเป็น อาณาจักรเหอลั่ว ตามที่ตั้งซึ่งอยู่ในใจกลางพื้นที่เหอลั่ว ซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำเหลืองหรือในยุคจีนโบราณเรียกว่า เหอ และแม่น้ำลั่วเหอมาบรรจบกัน

“พื้นที่ขุดค้นซวงหวยซู่เป็นการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่มในยุคโบราณที่มีลักษณะของความเป็นเมืองหลวงที่มีมาตรฐานสูงสุดเท่าที่จีนเคยค้นพบจนถึงปัจจุบัน บริเวณแถบลุ่มน้ำเหลืองในช่วงกลางและช่วงปลายของวัฒนธรรมหย่างเสา (Yang Shao Culture) ซึ่งเป็นช่วงแรกๆ ของการก่อกำเนิดอารยธรรมจีน”

ศาสตราจารย์ หลี่โป๋เชียน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อ 7 พ.ค. หัวข้อ การค้นพบทางโบราณคดีครั้งสำคัญ ในพื้นที่ขุดค้นซวงหวยซู่ ที่นครเจิ้งโจว เมืองเอกของเหอหนาน

นายกู้ ว่านฟา ผู้อำนวยการสถาบันโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีของนครเจิ้งโจว ระบุในการแถลงข่าวว่า ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากวัฒนธรรมหย่างเสา ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 5,000-7,000 ปีเป็นจำนวนมาก

การค้นพบทางโบราณคดีครั้งสำคัญนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวแทนและอิทธิพลของพื้นที่เหอลั่วในยุคทองของช่วงก่อกำเนิดอารยธรรมจีนเมื่อประมาณ 5,300 ปีที่แล้ว หวังเว่ย สมาชิกสถาบันสังคมศาสตร์แห่งจีน (CASS)

นับตั้งแต่ปี 2556 สถาบันโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีของนครเจิ้งโจวและสถาบันสังคมศาสตร์แห่งจีน ได้ดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่ขุดค้นซวงหวยซู่อย่างต่อเนื่อง

นักโบราณคดีระบุว่า พื้นที่ขุดค้นซวงหวยซู่มีระยะทางจากแนวตะวันตกถึงแนวตะวันออกราว 1,500 เมตร และจากเหนือถึงใต้ราว 780 เมตร โอบล้อมด้วยคู 3 ชั้น แต่ละชั้นมีทางเข้าจากภายนอก ซึ่งประกอบกันเป็นระบบปราการที่แน่นหนา พื้นที่อยู่อาศัยส่วนกลางมีบ้านเรือนเรียงรายอยู่ 4 แถว บริเวณตอนเหนือของคูเมืองวงแหวนด้านในสุด ขณะเดียวกันยังพบสุสานสาธารณะ 3 แห่ง ซึ่งมีหลุมศพมากกว่า 1,700 หลุม ซากศพจากการบูชายัญ 3 ศพ ซากโบราณที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา พื้นที่กักเก็บน้ำ ระบบถนน ตลอดจนสาธารณูปโภคอื่นๆ ภายในซากเมืองโบราณแห่งนี้