10 พฤษภาคม 2563 งานวิจัย เผย “ตัวนาก” กลิ้งหินเวลาตื่นเต้นกับอาหาร

ที่มา : https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/125103

งานวิจัยซึ่งเผยแพร่ในวารสาร Royal Society Open Science ศึกษาพฤติกรรมกลิ้งก้อนหินของนากเล็กเล็บสั้น 44 ตัว และนากใหญ่ขนเรียบ 6 ตัว ในสวนสัตว์  โดยวางวัตถุแบบต่างๆ ที่ใส่อาหารไว้ข้างใน เพื่อเลียนแบบอาหารของพวกมันในธรรมชาติ

โดยนักวิทยาศาสตร์พบว่า ตัวนากจะกลิ้งก้อนหินบ่อยเป็นพิเศษเวลาที่หิว เพราะว่าอาจจะตื่นเต้นกับอาหาร ขณะที่ตัวนากทั้งวัยเด็กและผู้ใหญ่จะกลิ้งก้อนหินบ่อยกว่านากที่ออกลูกออกหลานแล้ว 

มารี-ลิซ่า อัลลิสัน หัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอกซิเตอร์ในอังกฤษ อธิบายว่า ในขณะที่ความหิวเป็นปัจจุบันกระตุ้นสำคัญ แต่เหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้ตัวนากแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นยังคงเป็นปริศนา

ส่วนเหตุผลที่ตัวนากวัยต่างๆ กลิ้งหินนั้น อัลลิสันตั้งสมมติฐานว่า นากวัยเด็กอาจกลิ้งหินเพื่อพัฒนาทักษะในการแกะอาหาร ขณะที่นากที่อายุมากกว่า การกลิ้งหินอาจเป็นวิธีที่กระตุ้นให้สมองทำงานอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ประสาทการรับรู้เสื่อมถอย คล้ายๆ การป้องกันโรคอัลไซเมอร์ของมนุษย์