10 พฤศจิกายน 2564 โฟมพิษจากสารเคมี ลอยเกลื่อนแม่น้ำยมุนาในอินเดีย

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/309538

แม่น้ำยมุนาที่ไหลผ่านกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย มีฟองโฟมสีขาวลอยเหนือผิวน้ำกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา โฟมดังกล่าวเป็นโฟมพิษจากสารเคมี ที่เกิดจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม และน้ำเสียที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดลงในแม่น้ำ โดยเฉพาะจากโรงงานย้อมผ้าที่ลักลอบเปิดตามแหล่งที่อยู่อาศัย หน่วยงานด้านการจัดการน้ำของอินเดียระบุว่า น้ำเสีย และโฟมพิษมีแหล่งกำเนิดที่รัฐใกล้เคียง ไม่ได้มาจากกรุงนิวเดลีเอง ขณะที่ชาวฮินดูจำนวนหนึ่งลงไปอาบน้ำในแม่น้ำ ท่ามกลางสภาพที่เต็มไปด้วยโฟมพิษ เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลบูชาพระอาทิตย์ ซึ่งผู้เลื่อมใสจะต้องลงไปประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำ