10 พฤศจิกายน 2564 สหรัฐอเมริกาตั้งเป้าคาร์บอนเป็นศูนย์ทางการบินภายในปี 2593

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/461176/

นายพีท บุตติเจจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกาแถลงว่า กำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ สำหรับภาคอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ภายในปี 2593 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทำเนียบขาวในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บุตติเจจอธิบายเพิ่มเติม คือ การที่สายการบินพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาต้องเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงการบินยั่งยืน หรือ น้ำมันอากาศยั่งยืน หรือเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำมากขึ้น ขณะเดียวกัน รัฐบาลวอชิงตันจะให้การยอมรับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (IKO) คือ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ (UN) คือ องค์กรกลางในการประสานงานและตรวจสอบ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินพลเรือนระหว่างประเทศ สามารถบรรลุเป้าหมายการใช้เชื้อเพลิงที่ยั่งยืนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (FAA) ออกแถลงการณ์เพิ่มเติมว่ าเพื่อการบรรลุเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573 จะยกระดับประสิทธิภาพของการดำเนินนโยบายด้านการปฏิบัติการ และเทคโนโลยีด้านการบินพลเรือนที่เกี่ยวข้อง ขณะที่สมาคมสายการบินแห่งอเมริกา ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยสายการบินหลักรวมถึงยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส เดลตา แอร์ไลน์ส และอเมริกัน แอร์ไลน์ส ร่วมกันให้คำมั่นบรรลุเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 ด้วย