10 พฤศจิกายน 2563 เขื่อนพิมายเร่งดันน้ำเหนือเขื่อนออกทำท้ายน้ำอ่วม

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_816121/

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ. นครราชสีมาพบว่า มวลน้ำก้อนใหญ่ใน อ. ปักธงชัยไหลเข้ามาสมทบในพื้นที่ อ. พิมายเป็นรอบที่ ๒ ประกอบกับมีมวลน้ำบางส่วนไหลมาจาก อ. โชคชัย ผ่าน อ. เฉลิมพระเกียรติลงลำน้ำมูล ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำมูลที่ผ่านพื้นที่ อ. พิมายเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เพราะเป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ต่างๆ ใน จ. นครราชสีมา  เขื่อนพิมายยังคงเดินเครื่องผลักดันน้ำจำนวน ๒๐ เครื่อง บริเวณประตูเขื่อนปากคลองสายใหญ่ เพื่อผลักดันน้ำเหนือเขื่อนพิมายลงลำน้ำมูลท้ายเขื่อนพิมาย และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มอีก ๘ เครื่องในลำน้ำจักราช บริเวณประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์ ต. ในเมือง อ. พิมายเพื่อเร่งระบายน้ำเหนือเขื่อนพิมายลงสู่ลำน้ำจักราช เฉลี่ยวันละ ๔,๔๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทำให้มวลน้ำไหลหลากท่วมนาข้าวใน ต. ท่าหลวง และ ต. ชีวานเป็นบริเวณกว้าง โดยข้าวนาปีส่วนใหญ่ที่กำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตถูกน้ำท่วมรวงข้าวได้รับความเสียหาย และมวลน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน บ้านทุ่งพิกุลทอง หมู่ที่ ๑๐ ต. ชีวาน อ. พิมายได้รับความเดือดร้อนกว่า ๒๐ หลังคาเรือน