10 ธันวาคม 2565 “SATINE” แบรนด์นมออร์แกนิกพรีเมียมของ “Yili” ตอบสนองข้อเรียกร้องของที่ประชุม COP15 ในการสร้างอนาคตร่วมกันเพื่อทุกชีวิตบนโลก ด้วยการสานต่อพันธกิจการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/anpi/3380821

บริษัทนมยักษ์ใหญ่ระดับโลก Yili Group ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (COP15) ช่วงที่ 2 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา โดยได้รับเชิญจากผู้จัดการประชุม เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของที่ประชุม COP15 ในการ “สร้างอนาคตร่วมกันเพื่อทุกชีวิตบนโลก” บริษัทผู้ผลิตนมรายนี้ได้ชูความยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญของพันธกิจในการส่งเสริมการสร้างอารยธรรมนิเวศวิทยาระดับโลก เพื่อช่วยผลักดันวิสัยทัศน์การสร้างความปรองดองระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติให้เกิดขึ้นจริง เมื่อไม่นานมานี้ SATINE ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับพรีเมียมของ Yili ที่มุ่งเน้นผลิตนมออร์แกนิกคุณภาพสูงในจีน ได้วางแผนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเรียกร้องและยกระดับการคุ้มครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพตามความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการถ่ายทำสารคดีนำเสนอความสำคัญของระบบนิเวศทุ่งหญ้า และการจัดกิจกรรมแบบออฟไลน์เพื่อรณรงค์ให้มีการปกป้องโลก

การตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ในปี 2564 SATINE ได้เผยแพร่ข้อมูลและมุมมองเชิงลึกเพื่อยกระดับความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานะทางนิเวศวิทยาของทุ่งหญ้า รวมถึงเปิดศูนย์สังเกตการณ์ทุ่งหญ้าอัจฉริยะแห่งแรกของจีน ซึ่งเอื้อต่อการสังเกตการณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวิจัยระบบนิเวศทุ่งหญ้าและความหลากหลายทางชีวภาพโดยอาศัยสถานีอัจฉริยะ โมบายล์อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่าย ด้วยการติดตามข้อมูลบิ๊กดาต้าจากระบบนิเวศ ข้อมูลที่ได้จากศูนย์แห่งนี้จะมอบมุมมองที่แท้จริงเกี่ยวกับสถานการณ์ของทุ่งหญ้าในปัจจุบัน

นอกจากความพยายามในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว SATINE ยังยึดมั่นในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี โดยได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิก Zero Carbon Satine Jersey Organic Pure Milk ซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก “สุทธิเป็นศูนย์” ตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงการผลิต การขนส่ง การใช้และทิ้ง แบรนด์ SATINE จึงเป็นต้นแบบของการดำเนินกลยุทธ์สีเขียวคาร์บอนต่ำให้แก่ทั่วทั้งอุตสาหกรรมนม