10 ธันวาคม 2563 ริมแม่น้ำตาปียังน่าห่วง บางจุดท่วมสูงเกือบ 2 เมตร

ที่มา : https://tna.mcot.net/region/line-today-region-598286

สถานการณ์น้ำท่วมใน จ.สุราษฎร์ธานี แม้ฝนไม่ตกมาร่วม 1 สัปดาห์ แต่พื้นที่ริมแม่น้ำตาปี ยังมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากมวลน้ำได้ไหลเข้าพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำตาปีต่อเนื่อง โดยเฉพาะ อ.พุนพิน บ้านนาสาร บ้านนาเดิม และ เคียนซา บางจุดระดับน้ำยังท่วมสูงเกือบ 2 เมตร ถนนภายในหมู่บ้าน รถไม่สามารถสัญจรได้ ชาวบ้านหลายร้อยครัวเรือนต้องขนย้ายทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในที่สูง และบางครอบครัวยังต้องอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราว ทั้งนี้ ที่สุราษฎร์ธานี ยังมีน้ำท่วมขังใน 8 อำเภอ คือ พระแสง เวียงสระ เคียนซา บ้านนาสาร บ้านนาเดิม พุนพิน กาญจนดิษฐ์ และ เมือง