10 กุมภาพันธ์ 2564 อากาศยังแย่ เช้านี้ กทม. ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน ๒๒ จุด เขตวังทองหลางหนักสุด

ที่มา:

https://www.sanook.com//news/8348006

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ตรวจวัดได้ ๓๐ – ๗๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบเกินมาตรฐานจำนวน ๒๒ พื้นที่ สูงสุดอยู่ที่เขตวังทองหลาง วัดได้ ๗๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เขตหนองแขม วัดได้ ๖๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเขตสายไหม วัดได้ ๖๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามลำดับ ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง